Pierwsze logowanie

Uruchom w przeglądarce internetowej stronę https://e-bank.lbsstrzalkowo.pl

Krok 1 – Identyfikacja klienta

W pierwszym kroku wprowadź „Numer Identyfikacyjny” nadany przez bank. W przypadku Numeru Identyfikacyjnego nie ma znaczenia wielkość wprowadzonych znaków.

CBP


Krok 2 – Hasło

W polu „Kod dostępu” wprowadź tymczasowe hasło do systemu wygenerowane przez bank. Hasło to zostało przesłane SMS-em na numer telefonu zadeklarowany w banku.

CBP


Krok 3 – Kod SMS

W polu „Kod SMS” wpisz kod, który zostanie przesłany SMS-em.

CBP


Krok 4 – Nowe hasło

Wpisz własne hasło, które będzie wymagane przy każdym kolejnym logowaniu.

CBP


Krok 5 – Potwierdzenie zmiany hasła

Nowe hasło potwierdź kodem, który otrzymasz SMS-em.

CBP


Kolejne logowanie

W każdym kolejnym logowaniu w polu „Kod dostępu” wprowadź wymagane pozycje z hasła, jak na ekranie poniżej.

Przykład dla hasła Bank123456

CBP


Następnie wpisz kod, który otrzymasz SMS-em.

CBP


Pierwsza autoryzacja

Wprowadź tymczasowy PIN, który otrzymasz SMS-em podczas próby pierwszej autoryzacji (np. podczas pierwszego przelewu). Następnie wprowadź własny PIN, który będzie używany do autoryzacji.

CBP


Kolejna autoryzacja

Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia utworzonego wcześniej PIN-u oraz kodu SMS.

CBP