Zmiany w logowaniu do bankowości elektronicznej

2019-09-06

Bankowość detaliczna

LOGOWANIE

Wprowadzenie identyfikatora użytkownika:

log1

Wprowadzenie hasła maskowanego:

log2

Wprowadzenie kodu SMS:

log3

AUTORYZACJA (PODPIS)

Pierwsza autoryzacja będzie poprzedzona wysłaniem poprzez SMS jednorazowego numeru PIN wraz z wymuszeniem jego zmiany:

log4

Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u do podpisu oraz kodu SMS:

log5

Bankowość korporacyjna

LOGOWANIE

Wybór metody autentykacji – Logowanie karta mikroprocesorową:

log1

Wybór metody autentykacji – Logowanie karta mikroprocesorową:

log1

Umieszczenie karty mikroprocesorowej w czytniku (lub bezpośrednio w porcie USB – wersja mini kart mikroprocesorowych) i wprowadzenie numeru PIN karty mikroprocesorowej:

log1

AUTORYZACJA (PODPIS)

Umieszczenie karty mikroprocesorowej w czytniku (lub bezpośrednio w porcie USB – wersja mini kart mikroprocesorowych) i wprowadzenie numeru PIN karty mikroprocesorowej: