Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie w 2019 roku

2019-06-21

Lp.

Teren objęty działaniem

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Miejscowość

1

Oddział Orchowo
(90 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba
Oddziału Banku
w Orchowie

Teren działania Oddziału Banku
w Orchowie

2

Oddział Strzałkowo
(304 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba Oddziału Banku w Strzałkowie

Teren działania Oddziału
w Strzałkowie Gmina Strzałkowo oraz członkowie spoza terenu Gminy Strzałkowo i gmin obsługiwanych przez Bank

3

Oddział Świnice Warckie
(199 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba
Oddziału Banku
w Świnicach Warckich

Teren działania Oddziału Banku
w Świnicach Warckich

4

Oddział Rzgów
(306 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba Oddziału Banku w Rzgowie

Teren działania Oddziału Banku
w Rzgowie

5

Oddział Koło
(203 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba Oddziału Banku w Kole

Teren działania Oddziału Banku
w Kole

6

Filia Grzegorzew
(150 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba Filii Banku w Grzegorzewie

Teren działania Filii Banku
w Grzegorzewie

7

Filia Kościelec
(106 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba Filii Banku w Kościelcu

Teren działania Filii Banku
w Kościelcu

8

Filia Osiek Mały
(187 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba Filii Banku w Osieku Małym

Teren działania Filii Banku
w Osieku Małym

9

Filia Brudzew
(80 członków)

27 czerwca

16:00

Siedziba Filii Banku w Brudzewie

Teren działania Filii Banku
w Brudzewie