2019-05-07

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że udostępniona została, za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, możliwość składania wniosków w ramach programów:

  • Rodzina 500+,
  • Dobry start 300+.

Klienci korzystający z bankowości elektronicznej mogą samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu. Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku.
LBS w Strzałkowie będzie pośredniczyć w przekazaniu wniosków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacjami o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500
oraz na dedykowanej stronie programu:
http://www.rodzina500plus.gov.pl.

Więcej informacjami o programie Dobry start 300+ można znaleźć na stronie
https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/skorzystaj-z-programu-dobry-start.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”/300+ przyjmowane będą od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku.

500+ 300+