Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie w 2016 roku

2016-02-02

Lp.

Teren objęty działaniem

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Miejscowość

1

Oddział Orchowo
(94 członków)

25 lutego

16:00

Gościniec Nad Stawem
ul. Kościuszki 17
w Orchowie

Teren działania
Oddziału Banku
w Orchowie

2

Oddział Strzałkowo
(312 członków)

26 lutego

18:00

Restauracja "Światowid"
w Strzałkowie

Teren działania
Oddziału Banku
w Strzałkowie

3

Filia Kościelec
(108 członków)

29 lutego

16:00

Zajazd Pod Dyliżansem
ul. Turecka 2
w Kościelcu

Teren działania
Filii Banku
w Kościelcu

4

Oddział Rzgów
(318 członków)

1 marca

16:00

Sala
Placówki Oddziału Banku
w Rzgowie

Teren działania
Oddziału Banku
w Rzgowie

5

Filia Grzegorzew
(150 członków)

2 marca

16:00

Restauracja „Stolica”
ul. Szkolna
w Grzegorzewie

Teren działania
Filii Banku
w Grzegorzewie

6

Filia Osiek Mały
(201 członków)

3 marca

16:00

Gościniec Sami Swoi
ul. Główna
w Osieku Małym

Teren działania
Filii Banku
w Osieku Małym

7

Oddział Świnice Warckie
(214 członków)

4 marca

16:00

Siedziba
Oddziału Banku
w Świnicach Warckich

Teren działania
Oddziału Banku
w Świnicach Warckich

8

Filia Brudzew
(83 członków)

7 marca

16:00

Restauracja "Ambrozja"
ul. Kolska 16a
w Brudzewie

Teren działania
Filii Banku
w Brudzewie

9

Oddział Koło
(214 członków)

9 marca

16:00

Siedziba Oddziału Banku
w Kole

Teren działania
Oddziału Banku
w Kole