Ogłoszenie

2016-01-25

Zarząd Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie budowlanych plac modernizacyjnych Oddziału Banku w Strzałkowie ulica Kolejowa 2A w zakresie:

  • 1. Zerwanie istniejącej posadzki (parkiet, wykładzina) o powierzchni ok. 145m2
  • 2. Wykonanie wylewki i założenie posadzki o w/w powierzchni z płyty granitowej (61x30,5x1) wraz z cokolikiem ok. 50 m bieżących
  • 3. Zburzenie lady murowanej o długości ok. 12m oraz wywóz gruzu
  • 4. Zburzenie ściany o powierzchni 9m2 oraz wywóz gruzu
  • 5. Postawienie z betonu komórkowego i otynkowanie ściany działowej ok. 30m2
  • 6. Osadzenie 5 sztuk drzwi, w tym 2 z wymianą
  • 7. Pomalowanie pomieszczeń sali obsługi klienta

Inwestor zabezpiecza materiały budowlane. Oczekiwany termin wykonania prac w miesiącu lutym br.

Część II

Zainteresowanych prosimy o złożenie stosownej oferty cenowej do dnia 3 lutego br. w sekretariacie Banku.

Zarząd Banku zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bądź odrzucenia oferty bez podania przyczyny.